Faste priser på rørleggeroppdrag

Vi i Direkte Rørservice ønsker å gjøre det enklere for våre kunder, og opererer derfor med faste priser på en del vanlige rørleggeroppdrag.

For å unngå eventuelle misforståelser når det gjelder fastprisen er det viktig å være klar over følgende forutsetninger:

  • Det må være kurante deler på eksisterende rør.
  • Vannet må kunne stenges av mens vi er der.
  • Oppdraget må kunne utføres innenfor vårt leveranseområde.
  • Husk at eventuelle rørdeler kommer i tillegg!

Følg lenkene i oversikten under for å se detaljer vedrørende hvert oppdrag

Faste priser på rørleggeroppdrag

Oppdrag som gjøres til faste priser:

Pris inkl MVA