No Tab, løsningen når utvendig stoppekran ikke virker.