Vannlekkasje

Stoppe vannlekkasje

Hva enn årsaken til en lekkasje er, det viktigste er å få stanset lekkasjen så raskt som mulig. -Ikke minst hvis vannlekkasjen oppstår i rom uten sluk. Vannskadene kan bli store, og man kan ende opp med å ikke kunne bo i boligen i lang tid.

Har du lekkasje? Steng av stoppekranen!

Oppdager du en vannlekkasje er det mest effektive du kan gjøre å umiddelbart stenge av vannet. Enten med stoppekranen tilknyttet enheten som lekker, eller ved å stenge hovedstoppekranen.

Deretter kontakter du naturligvis en erfaren rørlegger så raskt som mulig.

Klikk her for å ta kontakt umiddelbart!